Objednávka

Earth Builder Business

  • ANO
    Objednávám si program Earth Builder Business, který startuje 17. května 2021 a končí 14. listopadu 2021.
  • ANO
    Odesláním objednávky se zavazuji k zaplacení celé částky ve formě 12 splátek. Jsem si vědoma toho, že nebudu mít nárok na vrácení peněz a kdykoliv v průběhu programu mohu zaplatit celou částku bez poplatků a bez navýšení.
  • ANO
    Vím, že pro perfektní výsledky je potřeba se kurzu věnovat a vím, že za mě práci nikdo neudělá. Jsem rozhodnutá to vzít pevně do svých rukou.